Nyvunnen popularitet hos nätpokern

I början av 2000-talet fullkomligt smattrade det och for om nätpokern. Fenomenet syntes vitt och brett och poker rent generellt nådde nya höjder som man aldrig tidigare vågat drömma om. Idag är läget långt ifrån lika maxat, men mycket tyder på att nätpokern vunnit ny popularitet, och vem vet, snart kanske det återigen kan tar fart på allvar?

Mycket tyder på att nätpoker återigen är på väg att se ett litet uppsving hos allmänheten. Vi tycker oss bland annat se ett ökat intresse på allmänna forum och hur det talas vid ordväxlingar på stadens gator. Ja, det verkar helt enkelt som att det är någonting som ligger och bubblar, lite så där som för en 15-20 år sedan.

Det är dock i nuläget extremt svårt att säga i vilken grad detta kommer te sig, och mest sannolikt är det väl kanske att det bara rör sig om en vanlig fluktuation sett till det generella intresset för pokern. För det är ju ändå så. Intresse varierar alltid vilken platå som pokern eller annat tingest än befinner sig i för stunden. Dock skulle det vara roligt att vara de som först ropade varg och det sedan visade sig vara sant. Att en ny pokerboom är på antågande, om än inte av samma magnitud som förra gången.

Man ska också ha klart för sig att nätpokern inte på något sätt varit död. Det finns fortfarande en massiv spelarbas världen över, men det är kanske främst återväxten av nya pokerspelare som gått på halvlåga.